MELODI E ZEMRËS – ADHURIMI

“Melodi e Zemrës” – Adhurimi. Ky emision flet për dimensionin që merr adhurimi në jetën e njeriut. Pse njeriu ka nevojë për adhurim? Ku qëndron urtësia e adhurimit të Allahut? Si mund te thellohemi n...