Në Danimarkë studentët paguhen!

Të ndjekësh studimet e larta në Danimarkë jo vetëm që është pa taksa e kosto të tjera, por edhe shpërblehet. Qeveria daneze paguan me 1 mijë dollarë në muaj çdo student, që jeton e studion larg vendl...