Një penë, mund të ndryshojë botën!

“Një libër, një penë, një fëmijë e një mësues mund të ndryshojnë gjithë botën! Arsimimi është zgjidhja më e mirë e problemeve.” -Malala Yousafzai