Vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat!

Përmendja e Allahut është jetë për shpirtin, është prehje për trupin, qetësi për zemrën dhe rehati për mendjen. Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat!”...