Durimtarëve iu jepet shpërblimi pa masë!

Ebu Hurejra thotë: Atij që i janë caktuar gjashtë gjëra, nuk i ndalohen gjashtë gjëra të tjera: -Atij që i është bërë rizk falenderimi, nuk i ndalohet bollëku, sepse Allahu i Lartësuar thotë: “...