Nuk kam gjetur një mik më të mirë…

“Unë kam parë të gjithë llojet e miqve, por kurrë nuk kam gjetur një mik më të mirë se ruajtja e gjuhës. Kam parë të gjitha llojet e rrobave, por kurrë nuk kam gjetur rrobë më të mirë se njohja...