Të shohësh me sytë e zemërgjerësisë!

“Shikoji gjërat me zemërgjerësi, sepse do të mund të kuptosh botën mbarë, do të ecësh në të tashmen dhe të ardhmen, do të shohësh shkaqe të suksesit, shpëtimit dhe mirësisë që nuk do mund tR...