Ata që Zotit rob iu bënë…

Ata që Zotit rob iu bënë, robit rob s’i bëhen, Ata që Zotit rob iu bënë, në mes të udhës s’mbeten; Ndër shpirtra bashkim, ndër shpirtra ngazëllehen, Gjithë bota në u gënjeftë, ata nuk gën...