Mirësia të shpie në Xhennet!

“Sinqeriteti të shpie në mirësi, kurse mirësia të shpie në Xhennet. Vërtet njeriu i cili vazhdimisht është i sinqertë (në besim dhe në të folur), tek Allahu shkruhet besimtar i vërtetë (siddik)...