Sunnetet që Profeti (s.a.s) i bënte gjithmonë

Transmeton gruaja e Profetit (s.a.s) Ummu Habibe që kishte dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thoshte: ” Në Xhennet do të ndërtohet një shtëpi për këdo që falë 12 rekate (përveç namazeve farz) g...