Jep prej vetes!

Kur Hatim el-Belkhij shkoi në Bagdat, Imam Ahmed ibn Hanbeli doli e priti me gëzim dhe i uroi mirëseardhjen. Imam Ahmedi e pyeti se si mund të shpëtonim prej njerëzve dhe ai iu përgjigj: “Prej ...