Të ndërtosh të ardhmen…

Vetëm ata që e kanë të mbushur zemrën me dashuri, do të jenë të aftë të ndërtojnë një botë të lumtur dhe të shkolluar në të ardhmen.