Feja e vëllazërimit…

Ishte feja e parë që predikoi dhe praktikoi demokracinë; sepse demokracia e Islamit mishërohet pesë herë në ditë në xhami, kur bëhet thirrja për namaz dhe besimtarët mblidhen së bashku, kur fshatari ...