Që të shërohet shpirti i dikujt!

“Bëhu  llampë ndiçuese, ose varkë jete, ose mbase një shkallë! Ndihmoni shpirtin e dikujt që të shërohet!” -Hz. Mevlana