Eliksiri i zemrës…

Nijeti (qëllimi), është një eliksir misterioz e i çudishëm, që i kthen veprat dhe aktet e zakonshme në vepra adhurimi. Nijeti është një shpirt depërtues, nëpërmjet të cilit gjendjet dhe veprat e paje...