Vlerën e kohës për të kuptuar…

Vlerën e një viti për ta kuptuar, pyesni studentin, i cili provimin se ka kaluar. Vlerën e një muaji për ta kuptuar e të bindeni, pyetni një nënë që beben e saj para kohe e lindi. Vlerën e një jave p...

Vlerën e kohës për të kuptuar…

Vlerën e një viti për ta kuptuar, pyesni studentin, i cili provimin se ka kaluar. Vlerën e një muaji për ta kuptuar e të bindeni, pyetni një nënë që beben e saj para kohe e lindi. Vlerën e një jave p...