Xhuma të begatë e lutje të pranuara!

Allahu na bëftë prej atyre që e lexojnë vazhdimisht Kuranin dhe mësimet e tij i bëjnë pjesë të jetës së përditshme! Xhuma të begatë e lutje të pranuara!