Dobitë e dërgimit të salavateve

Përfitimi i dhjetë salavateve nga Allahu xh.sh. – thotë Pejgamberi .a.s.: “Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate” (Buhariu) Kthimi i salavatit prej Pejgamberit a.s. – “Nuk ...

Çfarë duhet të bëni ditën e Xhuma

Dita e xhumasë është festa jone e përjavshme. Duke qenë një ditë ndryshe nga të tjerat, tradita profetike na mëson se këto janë veprimet që duhen bërë gjatë kësaj dite: 1. Salavate Ditën e xhuma dhe ...

Xhuma të begatë e lutje të pranuara!

Allahu na bëftë prej atyre që vetëm tek Ai mbështeten, ndihmë dhe falje vetëm tek Ai kërkojnë! Xhuma të begatë e lutje të pranuara!  

Xhuma të begatë!

Allahu im, më ndihmo të të përmend Ty, të të falenderoj Ty dhe të të adhuroj sa më bukur Ty! Xhuma të begatë!

Xhuma të begatë!

E ti thuaj (o Muhamed): “O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve!” [Surja Mu’minun, 118]

Mos nënçmo asnjë vepër…

“Mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me buzëqeshje”. (Muslimi) Xhuma të begatë!

Vlerat dhe virtytet e ditës së Premte

Dita e Premte është mjaft e rëndësishme për besimtarët myslimanë, ajo përmendet edhe në Kur’an. Në këtë ditë është një orë, dhe kush e kap atë orë duke iu lutur Allahut, ai njeri ka shpëtuar (dhe do ...