“A të mos jem prej falenderuesve?…”

Aishja (r.anha) tregon: “Kur i Dërguari i Allahut po falej, filloi të qajë aq shumë shumë, derisa lotët filluan t’i rridhnin mbi gjoks, dhe po në ruku qau papushim, dhe në sexhde qau papushim, deri në fund të namazit, pastaj e pyes: O i Dërguar i Allahut, përse qan, ndërkohë që Allahu të ka falur për ato që kanë kaluar dhe ato që do të vijnë?! I Dërguari i Allahut përgjigjet: A të mos jem prej falenderuesve?” [Muslimi dhe Ibn Hibani]

Pin It