Kujdesi ndaj mjedisit, shembuj nga jeta e sahabeve

Kur Ebu Bekri, Halifeja musliman, nisi ushtrinë për luftë nën komandën e Usames, i porositi:”Mos ua prisni pemët dhe mos ua vrisni kafshët…!” Si udhëheqës musliman, ai ishte i inter...

Vajza më e dashur e Profetit (s.a.s), Fatimja (r.a)

Katër gratë e përkryera të vlerësuara nga Islami janë të mirënjohura nga muslimanët. Ato janë, Merjemi, nëna e Profetit Isa (Jezus), Asija, bashkëshortja e Faraonit, Hatixhja, bashkëshortja e parë e ...

Mesazhi ripërtëritës në kohë…

“O ju që keni besuar, përgjigjuni Zotit dhe të dë rguarit të Tij, kur ju ftojnë në ato gjëra që ju japin jetë.” [Surja Enfal, 24] Civilizimi Islam dëshmoi praktikisht se Islami erdhi për ...

Besimi buron nga dashuria e vërtetë

Aeroplani çante mes reve drejt destinacionit përfundimtar, ndërkohë që disa nga pasagjerët i kishte zënë gjumi, e të tjerë bisedonin. Në një moment, aeroplani e humbet ekuilibrin dhe të gjithë i mbër...

Letra e Abraham Lincoln për mësuesin e djalit të tij

Abraham Lincoln i ka shkruar një letër mësuestit të djalit të tij më 1 shtator 1830. Në të shkruhej: “Mësues i nderuar, djali im sot fillon shkollën. Pas pak, gjithçka do të jetë për të e çudit...

Të stolisesh me butësinë…

Butësia nënkupton të sillesh butë përmes të folurit dhe të vepruarit, të tregohesh i butë në përzgjedhjen e metodës, fjalëve, mënyrës së të vepruarit me të tjerët, lënies së sharjes, ashpërsisë dhe v...

Pikëpamja shkencore për Abdesin

– Bëhet nijeti (qëllimi), vendi i nijetit është zemra. – Thuhet Bismil-lah. – Lahen duart rreth shuplakës dhe mes gishtave tri herë duke i fërkuar deri në kyç. – Shpërlahet go...

Mos u bëj gotë, bëhu liqen…

Një mjeshtër indian i moshuar, ishte lodhur nga ndihmësi i tij, i cili vazhdimisht ankohej për gjithçka. Një ditë ai dërgoi ndihmësin e tij për të marrë kripë. Kur ndihmësi, i cili ishte i pakënaqur ...

Dobia e kovës së shpuar…

Një herë e një kohë, ishte një zotëri dhe kishte në shtëpinë e tij një shërbëtor i cili mbushte çdo ditë ujë në lum. Shërbëtori vendoste mbi supe një shkop në anët e të cilit varte dy kova, shkonte p...

Xhuma të begatë!

E ti thuaj (o Muhamed): “O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve!” [Surja Mu’minun, 118]