Ai që edukon veten

“Kushdo që dëshiron të jetë udhëheqës duhet të edukojë veten para edukimit të të tjerëve. Para se të predikojë te të tjerët, ai duhet së pari t’i predikojë vetes. Kushdo që edukon veten dhe përmirëson moralin e tij është më i lartë se njeriu që përpiqet të mësojë dhe të edukojë të tjerët.”

-Ali ibn Ebi Talib

Pin It