Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej e në Tokë. Allahu është Mbrojtësi juaj i mjaftueshëm. (Kuran, 4:132)

Allahu i përket gjithçka që gjendet në qiej e në Tokë. Allahu është Mbrojtësi juaj i majftueshëm.

(Kuran, 4:132)

Pin It