Besimi siguron vëllazërinë

Marrëdhëniet mes njerëzve duhet të bazohen në besim, dashuri, respekt reciprok, ndihmë dhe në mirëkuptim. Edukimi shoqëror i nxit njerëzit të jenë në kërkim të qëllimeve të larta dhe të përpiqen për t’u përsosur, jo vetëm për të vrapuar pas dëshirave të tyre. Thirrjet e mbështetura në bashkimin dhe ndershmërinë sjellin ndihmë të ndërsjelltë dhe solidaritet dhe besimi siguron vëllazërinë. Duke inkurajuar shpirtin të arrijë përsosmërinë, sjellim lumturinë në të dy botët.

Pin It