Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut

1948 – Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e mbledhur në Paris, Francë, miraton Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Deklarata doli drejtpërsëdrejti nga përvoja e Luftës së Dytë Botërore dhe paraqet shprehjen e parë globale se të gjitha qeniet njerëzore lindin me të drejta, prandaj nuk duhet t’i luten, përulen a shtrijnë dorën tjetërkujt për t’i patur ato. Teksti i plotë i Deklaratës Universale, që përbëhet nga hyrja e 30 artikuj, ndodhet edhe në web-faqen; http://www.un.org/en/documents/udhr/

Pin It