Dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar duke u falur!…

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar duke u falur! Kjo është vetëm për ty. Ndoshta Zoti yt do të ringjallë në një vend të lavdëruar…”

[Surja Isra, 79]

 

Pin It