Në këtë lutje bashkohen dy adhurime

Thoni sa më shumë: “Rabena’gfirli ue li ualidejje”, “O Zot, më fal mua dhe prindërit e mi”, sepse në këtë lutje bashkohen dy adhurime: kërkimi i faljes dhe mirësjellja ndaj prindërve.

Pin It