Një rob që i lutet Zotit…

“Jam një rob që i lutem Zotit për vëllezërit sa janë
Sepse at’ë kemi Ademin, mëmë kemi Havanë
Jam një rob që i lutem Zotit të shpëtojë robët ç’janë
T’i qisë në dritë, sepse veç një Krijues kanë.”

-Hafiz Abdullah Zemblaku

Pin It