“Ose lëviz, ose të lëvizin”/Thënie nga Ezra Pound

Një njeri i civilizuar është ai i cili do të japë një përgjigje serioze për një pyetje serioze. Civilizimi në vetvete është një ekuilibër i caktuar normal i vlerave.

Një epokë e madhe e letërsisë është ndoshta gjithmonë një epokë e madhe e përkthimeve.

Një njeri gjeni ka të drejtë për çdo mënyrë të të shprehurit.

Një rob është ai që pret për dikë që do të vijë dhe ta lirojë atë.

I gjithë arti i madh ka lindur nga metropolet.

Çdo deklaratë e përgjithshme është si një çek i tërhequr në një bankë. Vlera e tij varet nga çfarë ka në atë çek.

Por një gjë që ju duhet të mos e bëni është që të mendoni që kur diçka shkon keq në artet, është keq VETËM në artet.

Poezia e folur është ndaj artit të vërtetë si berberi prej dylli ndaj berberit në skulpturë.

Ose lëviz, ose të lëvizin.

Gjeniu… është kapaciteti për të parë dhjetë gjëra atje ku njeriu i zakonshëm sheh një të tillë.

Errësira ​​dhe solemniteti janë tërësisht në vendin e vet edhe në studimin më rigoroz të një arti synuar fillimisht për të gëzuar zemrën e njeriut.

Shkrimtarët e mirë janë ata që mbajnë gjuhën të efektshme. Kjo do të thotë, e mbajnë me kujdes, e mbajnë të qartë.

Letërsia e madhe është thjesht gjuhë e ngarkuar me kuptim në shkallën më të madhe të mundshme.

Pin It