Pa dashuri, botërat bëhen shkretëtirë…

“Asht “ashku” kryeshkresa e Librit të Perëndisë.

Me “ashkun” fillojnë mësimin në shkollën e hyjnisë

Asht “ashku” dritë e parë që ndriçoi gjithësinë

Gjithë botnat me të rrojnë, pa at bahen shkretinë

Ashku i vuni themelat, ai ngrehi këtë godinë

Dor e Mjeshtrit të math e krijoi prej tij njerinë…”

 

-Sheh Tahir Kanaqi

Pin It