Personi që ka provuar vërtetë jetën

“Vetëm personi që e ka provuar dritën dhe errësirën, luftën dhe paqen, ngritjen dhe rënien, vetëm ai person e ka provuar vërtetë jetën.”

/Stefan Cvajg/

Pin It