Që brazat të vazhdojnë…

Kur një pemë krasitet e i bëhen shërbimet e duhura, po kështu, edhe kur një kafshë mirëtrajtohet, edhe fryte japin, edhe brezin e vazhdojnë. Në të kundërt, pema s’jep më prodhim e kafsha bëhet parazite. Po njeriu i dërguar në këtë botë me një mijë e një dhunti e mundësi? Mos vallë s’duhet kujdesur për fëmijët as dhe sa për një pemë?

Pin It