Sekreti është… Durimi!

Nëse e duron dhimbjen, merr emrin “Vendosmëri”,

Nëse e duron urinë, emri të bëhet “Agjërim”,

Nëse tregohesh i durueshëm me njerëzit, emri të bëhet “Tolerancë”,

Nëse bën durim karshi dëshirave, emri të  bëhet “Du’a”,

Nëse bën durim karshi ndjenjave, të bëhet emri “Lot”

Nëse bën durim karshi mungesës, atëherë quhesh “Mall”,

Nëse bën durim karshi njerëzve të dashur, emri të bëhet “Dashuri”!

-Hz. Mevlana

Pin It