Drita e vazhdueshme, Abdullah ibn Mes’udi (r.a)…

Abdullah Ibn Mes’udi (r.a) ishte mesatar, flokëgjatë, zeshkan dhe i dobët. Që në moshë të njomë, ka qenë bariu i kopesë së njërit prej parisë së fisit të Kurejshëve, Ukbe ibn Muajtit. Ai e kishte zak...