Mësues i nderuar, djali im sot fillon shkollën..

Abraham Lincoln i ka shkruar një letër mësuesit të djalit të tij më 1 shtator 1830. Në të shkruhej: “Mësues i nderuar, djali im sot fillon shkollën. Pas pak, gjithçka do të jetë për të e çuditshme dh...