Ka një burim të pashtershëm rinie…

“Ka një burim të pashtershëm rinie: është mendja jote, talenti yt, punët në jetën tënde dhe njerëzit që ti do. Kur mëson ta shfrytëzosh këtë burim, vërtet e ke mundur moshën.” /Sophie Lor...

24-vjeçari që shndërron gjethet e thara në art

Edhe pse shumica e njerëzve nuk i shohin gjethet e thara si një burim të vlefshëm, ka nga ata që dinë t’i vlerësojnë.  Një kompani greke e sapokrijuar përpunon gjethet e thara atë bimëve të det...

Mirësitë e pafundme të ujit të zemzemit

Burimi i ujit Zemzem  gjendet 80 kilometra larg bregdetit, reth tij nuk ka asnjë burim tjetër uji, fakt ky që shkakton habi tek shkencëtarët. Prej burimit të Zemzemit, i cilai është vetëm 1.5 metër i...

Njerëzimi i përmalluar për dashuri

Sot, si njerëzim, kemi rënë në një pozitë të tillë aq sa kemi harruar të sillemi si njerëz. Gjendemi tepër larg së shprehuri veçoritë tona në mesin e krijesave. Megjithë aftësitë tona të mrekullueshm...