Përkthimi i literaturës fetare, Edin Q. Lohja

Të përkthesh literature fetare. Ishim në studio me Edin Q.Lohja, përkthyes i 93 librave, në 3 gjuhë e në 10 vende të ndryshme. Si e nisi Edini përkthimin, rëndësia e një pune të tille kolosale dhe sf...