Përkthimi i literaturës fetare, Edin Q. Lohja

Të përkthesh literature fetare. Ishim në studio me Edin Q.Lohja, përkthyes i 93 librave, në 3 gjuhë e në 10 vende të ndryshme. Si e nisi Edini përkthimin, rëndësia e një pune të tille kolosale dhe sfidat me gjuhën. Një bisedë për të mos u humbur. Radio Spektrum, frekuenca e duhur!

https://soundcloud.com/spektrum-group/emisioni-i-librit-16022018-gjithologu

Pin It