Freedom House për 2018: Shqipëria pjesërisht e lirë

Në raport theksohet se demokracia në vitin 2017 ishte në krizë, kjo sepse të drejtat e minoriteteve, liria e shtypit dhe sundimi i ligjit, u sulmuan në të gjithë botën. Po ashtu këtu futen edhe zgjed...