80 certifikata për mjeshtra në gur, dru dhe metal

80 mjeshtra dhe ndihmësmjeshtra në punimet e gurit, drurit, metalit dhe suvasë në ndërtesa historike, pjesë e projektit “Aftësi për Punësimin e së Nesërmes”, u certifikuan në ambientet e Akademisë së...