Profet i të gjitha kohërave…

“Pothuajse, si çdo profet i madh para tij, Muhamedi ndruhej të shërbente si përcjellës i fjalës së Zotit, sepse i dukej vetja i paaftë. Por, meleku e urdhëroi: “Lexo!”.  Muhamedi nuk mund të lexonte ...