TAP, përfundon 64% e infrastrukturës rrugore

Infrastruktura rrugore për ndërtimin e gazsjellësit TAP është realizuar në masën 64%. Aktualisht ka përfunduar ndërtimi i 27 urave dhe dy akseve rrugore në të cilat do të kalojë Trans Adriatik Pipeli...