Interesat bankare më të ulëta se inflacioni

Të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë tregojnë se interesat kanë rënë thuajse për të gjithë instrumentet kryesore të kursimit. Sipas Bankës, për depozitat njëvjeçare, interesat kanë zbritur në 1.4...