Berati dhe Ballkani që të lë pa frymë

Qyteti i Beratit është përzgjedhur si një ndër destinacionet që duhen vizituar me patjetër. Gazetarja Bridget Nurre Jennions ka publikuar në Paste Magazine pjesën e dytë të artikullit të saj “Një Bal...