Më duhesh Ti…

Ajo që ata quajnë Xhenet, bukuri, katër-pesë pallate e ca hyri; Jepua atyre që i kërkojnë ato, Mua më duhesh Ti, më duhesh Ti! Junus Emre