Kalendari historik: 20 Shkurt

20 Shkurti është dita e 51-të e vitit, deri në fund të tij janë edhe 314 ditë. Ngjarje 1816 – Opera e Xhakomo Rosinit, “Berberi i Seviljes”, shfaqet për herë të parë në Romë,  në teatrin Argjentina. ...

Kalendari historik: 20 Shkurt

20 Shkurti është dita e 51-të e vitit, deri në fund të tij janë edhe 314 ditë. Ngjarje   1816 – Opera e Xhakomo Rosinit, “Berberi i Seviljes”, shfaqet për herë të parë në Romë,  në teatrin Argje...

Kalendari historik: 20 Shkurt

20 Shkurti është dita e 51-të e vitit, deri në fund të tij janë edhe 314 ditë. Ngjarje   1816 – Opera e Xhakomo Rosinit, “Berberi i Seviljes”, shfaqet për herë të parë në Romë,  në teatrin Argje...

Kalendari historik: 20 Shkurt

20 Shkurti është dita e 51-të e vitit, deri në fund të tij janë edhe 314 ditë. Ngjarje   1816 – Opera e Xhakomo Rosinit, “Berberi i Seviljes”, shfaqet për herë të parë në Romë,  në teatrin Argje...