Rregulla kuranore që askush nuk duhet t’i harrojë.

•Mos perqeshni. Mos tallni [49:11] O ju që besoni, asnjë grup njerëzish të mos i përqeshë grupin tjetër, se ata mund të jenë më të mirë se ta. As ndonjë grup grash të mos e përqeshë grupin tjetër të ...