Në Shqipëri diplomohen më shumë femra se meshkuj

Numri i të diplomuarëve në Shqipëri është në rritje dhe femrat mbizotërojnë kundrejt meshkujve. INSTAT publikon të dhënat në përqindje për të diplomuarit sipas fushave të studimit dhe gjinisë. Sipas ...