Thuaj të vërtetën, por thuaje bukur!

Tregohet se një mbret sheh në ëndërr se të gjithë dhëmbët i kishn rënë dhe i ishin thyer. Ai zgjohet i frikësuar dhe menjëherë thërret interpretuesin e tij të ëndrrave. Pasi i tregon ëndrrën që e kis...