INSTAT: Papunësia në nivelin 12% për janar-mars 2016

Sipas të dhënave të INSTAT shkalla e papunësisë gjatë tremujorit të parë të 2016 është 12%. Afërsisht 139 mijë e 154 persona janë rregjistruar si punëkërkues të papunë, ndërsa Tirana, Fieri, Elbasani...

Pensionet private, rritet përfshirja e femrave me 8%

Numri i femrave që u përfshinë në skemën e pensioneve vullnetare u rrit me 8% gjatë tremujorit të parë të vitit 2016. Drejtuesit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare thonë se kjo ka të bëjë me fak...