Pasurohu duke dhënë!

Sadakaja lavdërohet për pesë gjëra në dynja: Pastron pasurinë, Pastron trupin prej gjynaheve, Largon belatë dhe sëmundjet, I jep kënaqësi të varfërve, Të shton bereqetin në pasuri. -Imam Semerkandi...